Meghívó közgyűlés összehívására

A Hierotheosz Egyesület (4326 Máriapócs, Kossuth tér 17.) törvényes képviselője – a Nyíregyházi Törvényszék 9.Pk.60202/2011/30. sorszámú végzésében foglaltakra figyelemmel – az egyesület rendkívüli közgyűlését ö s s z e h í v o m.

A közgyűlés helye: 4400, Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19. Hittudományi Főiskola
A közgyűlés időpontja: 2014. december 4. 15 óra

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

1. alapszabály módosítása
2. aktuális kérdések áttekintése

Amennyiben a közgyűlés az eredetileg meghirdetett helyszínen és időpontban nem határozatképes, úgy a társulat a megismételt közgyűlését változatlan helyszínen és napirenddel december 11-re összehívom. Erről külön értesítést küldök majd!

Az ugyanazon napirenddel összehívott megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítok!

Dr. Seszták István
elnök