Görögkatolikus Kurátorok Találkozója

A szent és katolikus Egyház, mely Krisztus misztikus teste, olyan hívőkből áll, akiket ugyanaz a hit, ugyanazok a szentségek és ugyanaz a kormányzat szervesen egyesít a Szentlélekben, s akik hierarchiájuk körül különféle egységeket képezvén részegyházakat, illetve szertartásokat alkotnak. Ilyenek vagyunk, mi görögkatolikusok is. Az Egyháznak őszinte kívánsága, hogy a görögkatolikusoknak hagyományai megmaradjanak; ugyancsak azt is akarja, hogy életmódja a korok és a helyek különböző szükségleteihez alkalmazkodjék. Kelet és Nyugat, szertartásban, vagyis liturgiában, egyházfegyelemben és lelki örökségben részben különböznek egymástól, azonban egyformán a római pápa lelkipásztori kormányzására vannak bízva. A részegyházak tehát egyenrangúak, úgyhogy a szertartás címén egyikük sem előzi meg a többit, ugyanazok a jogaik és kötelességeik vannak. Mi görögkatolikusok tekintsünk a múltba és gondoljuk újra életünket. Jézustól napjainkig és még tovább, a mennyországig. Bizalommal tekintsünk a jelenre és így nézzünk a jövőbe is. Az egyház, amelyről szólok, mi vagyunk, mindannyian, mi, keresztények. Más időket élünk, mint ifjúkorunkban. Ne siránkozzunk, hanem legyünk a jövő építői. Elmélkedjünk együtt, hogy mi is történik ezzel a világgal és az egyházunkkal. Mi megy végbe bennem, aki a világnak és az egyháznak is része vagyok. Mi az, ami segíti vagy késlelteti az ébredést a lelkesedést bennem. Legyünk hírvivői Jézus üzenetének, amely képes jobbá tenni a embereket! Szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk görögkatolikus Testvéreinket.

Tóth Mihály
parókus-esperes

A nap előadói:
- Dr. Véghseő Tamás – Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora
"Ki múltjára érzéketlen, szebb jövőre érdemtelen"
- Szabó Antal
Mit jelent a keleti lelkiség?

Program:
8.15 - Megnyitó a szerdahelyi görögkat. templomban
8.30 - Szent Liturgia
9.30 - Szünet, reggeli, kávé, stb.
10.15 - I. előadás a kultúrházban
11.00 - Szünet – kérdések, üdítők
11.30 - Bemutatkozik a Hierotheosz egyesület Válaszok
12.00 - Ebéd
13.30 - II. előadás
14.15 - Szünet – kérdések, üdítők
14.45 - Válaszok a feltett kérdésekre
15.30 - Záró műsor
- Áldás
Részvétel bejelentkezéshez van kötve. Jelentkezni a helyi parókusnál vagy az esperesnél lehet. /Tóth Mihály: 0903-216-197/ Részvételi díj: 5 euró, amely tartalmazza az egész napi ellátást. Szeretettel várunk minden görögkatolikust és hitvestársát.