SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Örökség ami összeköt-szent lászló emlékezete közép-európában című projekt bemutatása”
Kedvezményezett: Hierotheosz Egyesület
Támogatási összeg: 50.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. február 1. - 2020. január 31.

A projekt célja kulturális civil szervezetek, önkormányzatok és intézmények között a hálózati együttműködés erősítése, a közép-európai kulturális örökségünk megóvása és ápolása, valamint a tapasztalatcsere erősítése érdekében. Mindezt Szent László király öröksége köré építve, akinek mind a személye, mind az öröksége és emlékezete összeköti Közép-Európa országait és a Kárpát-medence magyar közösségeit.

A főpályázó Hierotheosz Egyesület, valamint a konzorciumi partner, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat az elmúlt években célul tűzte ki a határon átnyúló együttműködések elmélyítését, a kapcsolattartást hazai és határon túli civil szervezettekkel, valamint a helyi és regionális identitás erősítését, a történelmi és kulturális örökség megőrzését.

Jelen projekt célja az, hogy az együttműködések helyi jellegét megtartva egy olyan közép-európai kulturális tapasztalatcserére és folyamatos együttműködésre alapuló hálózatot hozzunk létre, amelyhez csatlakoztak felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és délvidéki, illetve természetesen hazai települések és szervezetek is, a csatlakozás lehetősége továbbra is fenn áll. Ennek a hálózatnak az alapja a közös identitás és a közös hagyomány, aminek betöltésére kifejezetten alkalmas Szent László királyunk emléke. Ez az alap, amelyre a közös Szent László-i hagyományra épülő hálózat támaszkodik megfelelő arra, hogy biztosítsa az együttműködést a projekt lezárulta után is.

Együttműködő partnerek:
- Iskola Alapítvány
- Rovás Egyesület
- Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
- Dunatáj Egyesület
- Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület
- Varadinum Alapítvány

A projekt keretében Szent László történelmi személyiségének felhasználásával egy, a közép-európai térséget és benne a kárpát-medencei magyarságot összekötő örökség-útvonal kialakítása a célunk. Az útvonal magába foglalja az épített örökséget, a mondavilághoz kapcsolódó helyszíneket, természeti értékeket és Szent László nevéhez kapcsolódó településeket, nevezetes helyszíneket.

A projekt indokoltsága:

Hiányos a tudásunk a magyarországi és a kárpát-medencei települések történelmével, illetve történelmi személyek helyszínhez kapcsolódásával, ezen hiányosság pótlásával kívánunk foglalkozni jelen esetben Szent László királyhoz kapcsolódóan.
Elsődleges cél az együttműködés megteremtése és fejlesztése, az összetartozás érzésének kialakítása a Kárpát-medence szerte magyar nyelvterületeten levő települések között, hogy ezek a helyszínek együtt, a közös munka keretein belül népszerűsítsék a településeket. A közös kutatómunka eredményeképpen a kutatásról szóló szakmai ismertető anyagot tartalmazó színvonalas kiadvány megjelentetése a cél a projekt végén.
Közvetve a projekt a társadalmi felzárkóztatásra is hatással van, mert az örökség-út mentén kialakuló szolgáltatások működtetése által munkahelyeket teremtenek és piacot biztosítanak a helyi termékeknek.
A projekt segítségével további 15 magyarországi és 15 erdélyi helyszínt vennénk fel a létezők mellé a Szent László útra. Ezek főként Szatmár, Bihar, Hargita, Kovászna megyékből kerülnének ki, valamint elindul a projekt kiterjesztése Kárpátalja és a Vajdaság irányába is.
Szintén fontos eleme a projektnek az együttműködés határon túli magyar szervezetekkel, illetve a projekt programjainak határon átívelő megvalósítása.
A megvalósítási időszakban magyarországi és külföldi helyszíneken összesen 12 műhelymunka, 8 tanulmányút, 2 képzés, 7 konferencia, illetve 7 vándorkiállítás kerül megrendezésre.

Projekthonlap: www.lovagkiraly.org

Kapcsolattartó:
Obbágy Vera szakmai vezető
Mobil: 0670/504 1237
Email: obbagy.vera@szszbmo.hu