SAJTÓKÖZLEMÉNY

A HIEROTHEOSZ EGYESÜLET MEGKEZDTE AZ EFOP-1.2.2-15 - IFJÚSÁGI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT NYERTES PÁLYÁZATÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁT.

A Hierotheosz Egyesület az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében meghirdetésre került „IFJÚSÁGI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA” címen kiírt pályázati felhívásra benyújtott „Itthon, Fiatalon: Ifjúság, Önkéntesség, Közösség - Ifjúsági programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című” című, az EFOP-1.2.2-15-2016-00064 azonosítószámú pályázatával 24,98 millió Ft vissza nem térítendő Uniós támogatást nyert el.

A Hierotheosz Egyesület sikeresen pályázott és nyert 24 998 070 Ft támogatást – 100 %-os támogatási intenzitással – a projekt megvalósítására. A projekt célja kulturális, ifjúságszakmai programok, szabadidős, ismeretterjesztő és önkéntes rendezvények illetve képzések szervezése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő középiskolás, egyetemista, vagy már éppen dolgozó fiatalok számára. Szabolcs - Szatmár - Bereg megye háromhatármenti megye ebből a földrajzi elhelyezkedésből és a külhoni magyar fiatalok helyzete iránti fogékonyságból adódóan Kárpátalján, a romániai Szatmár megyében és a Felvidék keleti részén élő fiatalokat is be kívánjuk vonni programjainkba. A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2017. január – 2020. január A projekt eredményeként 13 helyszínen, több mint 700 fiatal bevonását tervezzük közösségi programokba.

További információ kérhető: A projekt teljes körű koordinálását a pályázó saját maga látja el. A pályázattal kapcsolatban bővebb információt Kiss Andrástól, az Egyesület munkatársától az ifjusag@hieotheosz.hu e-mail címen kaphatnak.

Címkék: