Bemutatkozás

 

A Hierotheosz Egyesület 2011. szeptember 21-én alakult Máriapócson. Húsz évvel a rendszerváltás után a Máriapócson összegyűlt görögkatolikusok úgy gondolták szükség van egy olyan közösségre, amely a kárpát-medencei társadalmi életben képes megjeleníteni a görögkatolikus közösség üzenetét, értékeit, és így revitalizálni azt a görögkatolikus közéletiséget, mely a kommunizmus előtti időszakban jellemző volt Egyházunkra.

Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.

Valljuk, a nyugati rítusú katolikus közösség és a keleti rítusú keresztény közösségek jelenléte a magyar társadalomban még az államalapítást megelőző időkre vezethető vissza, Hierotheosz püspök munkássága és az Árpád-házi királyok alatt Magyarországon élő keleti szertartású szerzetesek munkássága hozzájárult a magyar államiság, keresztény kultúra, és jogrend kialakulásához, ezt a tradíciót mérföldkőnek tartjuk és ápolását felvállaljuk. Kiemelten fontosnak tartjuk ebből az örökségből kiindulva a keresztény egység folyamatának támogatását, a keleti és nyugati keresztény közösség közötti híd szerepet is betöltve.

A Hierotheosz Egyesület célja a társadalom életében megjeleníteni a Magyar Görögkatolikus Egyház társadalmi tanítását a Kárpát-medencében, továbbá hasonló empátiával kívánunk fordulni a közép – európai görögkatolikus közösségek problémáihoz, sajátságos helyzetéhez, célunk a velük való minél szélesebb körű kapcsolatépítés.

Az Egyesület küldetését a Keleti Kódex CCEO 1990. XI. cím 401. kánonjával összhangban végzi, „a világiak feladata elsősorban hogy saját hivatásuk alapján a világi dolgokat intézve és Isten szándéka szerint irányítva, Isten országát keressék, s így magán, – családi és politikai – társadalmi életükben Krisztus tanúi és megjelenítsék őt mások előtt, küzdjenek az igazságos törvényekért a társadalomban, és a hit, a remény és a szeretet fényével világítva kovászként járuljanak hozzá a világ megszenteléséhez”.

A Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházzal különösen is fontosnak tartjuk azt a feladatunkat, hogy ápoljuk, megőrizzük, és gyarapítsuk a magyar görögkatolikusság történelmi-spirituális emlékeit, hűen azokhoz a tradíciókhoz, melyek a Magyar Görögkatolikus Egyházban már évszázadok óta léteznek. A világi hívek minden korban aktív szerepet vállaltak a görögkatolikus közösség értékeinek megjelenítésében, ennek ékes példája, hogy a Hajdúdorogi Főgyházmegye megalapítása, valamint a magyar görögkatolikus liturgikus nyelv hivatalos elismerése érdekében széleskörű társadalmi mozgalom indítottak.

A Görögkatolikus Egyház egyházi és világi közösségei egyaránt nagyon sokat szenvedtek a kommunizmus időszakában, görögkatolikus közösségünk nagyon sok hitvallót és vértanút – Boldog Romzsa Tódor püspök, Boldog Gojdics Péter Pál püspök, Boldog Hopko Bazil püspök, Orosz Péter püspök – adott az egyetemes keresztény világnak, ezen örökség megőrizését és a világ közvéleménye, különösen az ifjúság felé történő bemutatását küldetésünknek tartjuk.

Felelősséget érzünk a határon túli magyar görögkatolikus közösség jövőjének alakulásáért, kulturális örökségük megőrzéséért és ezt tevékenységünk folyamán is elő kívánjuk mozdítani.

Nagy jelentőségűnek tartjuk a magyar és ruszin nép közötti testvéri kapcsolatot, valamint minden más nemzetiségi közösséggel való szolidáris kapcsolatot, melynek alapja és kovásza a Görögkatolikus Egyház öröksége, és feladatunknak tartjuk e kapcsolat erősítését, az ehhez kapcsolódó történelmi-kulturális-egyházi örökség bemutatása támogatását. Az Egyesület, hasonlóan felelős módon támogatja a görögkatolikus egyházunkhoz kötődő egyéb nemzetiségekkel való kapcsolatot.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a kisfalvak görögkatolikus közösségei örökségének megtartását és bemutatását, valamint a szórványban élő görögkatolikus közösség megerősítését az egész magyar nemzet épülését szolgálva.

A térségekben való kapcsolattartás fontosságát tekintve Hierotheosz Pontokat hoztunk létre melyek segítik az aktív együttműködést.

Hierotheosz Pontok:

 • Bodrogszerdahely (Szlovákia, 076 31 Bodrogszerdahely, Fő utca 135.)
 • Felsőzsolca (3561 Felsőzsolca Szent István u. 41.)
 • Nagykároly (445100 Nagykároly, Doina u. 24.)
 • Hajdúdorog (4087 Hajdúdorog, Óvoda u. 5.)
 • Debrecen (4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 2.)
 • Beregszász (Beregszász, Muzsaji út 4.)
 • Rakaca (3825 Rakaca, Petőfi u. 28.)
 • Rozsály (4971 Rozsály, Kossuth utca 70.)
 • Nyíregyháza (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 8.em. 10-11.sz. iroda)
 • Kisvárda (4600 Kisvárda Császy László út 10.)
 • Máriapócs (4326 Máriapócs, Kossuth tér 17. Emmanuel Zarándokház)
 • Budapest (1027 Budapest, Fő u. 88.)

Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink