Dr. Seszták István

1974. szeptember 17-én születtem Kisvárdán, ahol édesapám mint görögkatolikus pap szolgált, emellett filozófiát tanított a Nyíregyházi Hittudományi Főiskolán. Édesanyám hosszú évtizedeken keresztül védőnőként dolgozott Kisvárdán. Mivel négy idősebb testvérem után érkeztem e családba, szinte folyamatos, a nagyoktól örökölhető és tanulható információk színesítettek gyermek- és ifjúkoromat. Életem meghatározó tényezői voltak: a már említett adottságból fakadó nyitottság, a nagy és összetartó család, ill. a családi eseményekhez kapcsolódó vidámság és őszinteség, az esztergomi ferences gimnázium, édesapám korai elvesztése, ami annak tragédiája mellett folyamatosan mutatta meg a Jóisten gondoskodását.

Papi hivatásomra Budapesten és Rómában készülhettem, s mindkét hely alkalmat teremtett egy-egy világváros megismerésére és az abból fakadó széles „ismeretek” bespájzolására. Egy éves diákónusi szolgálat után, megnősülve 2001-ben szentelődtem pappá. Papi állomáshelyeim hátterében mindig a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola áll(t), ahol a fundamentális teológiát oktatom. Kezdetben Tiszaeszláron szolgáltam, majd a Nyíregyházi Leánykollégiumot vezettem, 2009. óta pedig Kocsis Fülöp püspök úr mellett, mint a Hajdúdorogi Egyházmegye pasztorális helynöke „dolgozom”. Munkám, pontosabban hivatásomból fakadó feladataim igen összetettek és sokszínűek, melyeket megpróbálok az Isten dicsőségére és az emberek szolgálatára végezni. Ehhez biztonságos otthont jelent a feleségem és három gyermekem, akik folyamatosan tanítanak a „földön járni”.

Életem egészén végiggondolva látom és tapasztalom, hogy mindannyiunk élete egy kirakat, ahol a másokkal való létünk, az ember látható világa, csak és kizárólag egy biztos és hitből fakadó belső, lelki életből forrásozhat.