Dr. Szabó Péter

1966. január 31-én születtem, Debrecenben. A pannonhalmi gimnáziumi
évek után teológi-ai tanulmányokat folytattam: egy évet a Görög
Katolikus Hittudományi Főiskolán, illetve öt évet az egykori Pázmány
Péter Hittudományi Akadémián, ahol 1992-ben teológiai PhD fokozatot
sze-reztem. 1992-1995 között a római Pontificio Instituto Orientale
(PIO) kánonjogi fakultásának doktori iskolájában végeztem
tanulmányokat, ahol 1996. júniusában keleti kánonjogból
szakdok-torátusi (PhD) fokozatot szereztem.

Oktatói tevékenységemet 1995 őszén kezdtem a nyíregyházi GKHF-án,
valamint a Besse-nyei György Tanárképző Főiskolán. 1996-ban docensként
meghívást kaptam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karára, illetve Kánonjogi Posztgraduális Intézetébe.
1997-ben a MÖB ösztöndíjas, 2000-2002 között a Bólyai János Kutatási
Ösztöndíjas vol-tam, 2001-2004 között önálló OTKA programot
bonyolítottam. A Magyar Tudományos Akadémia és a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Liturgiatudományi Kutatócsoportjában megbízott
kutatóként működtem közre (2003-2006). Eddigi szakmai tevékenységem
főbb területei: az egyházi alkotmányjog, szentségi jog, illetve a
részleges jogalkotás.

1997 illetve 1998-tól tagja a két szakmai alapon szerveződő kánonjogi
társaságnak: Society for the Law of the Eastern Churches (Wien),
Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma).
2011 szeptemberében ez utóbbi igazgatótanácsi tagjává választottak.
1996 óta aktívan részt veszek a keleti kánonjogi szakma
tevékenységében. Kezdettől gondozom a Folia Canonica. Review of
Eastern and Western Canon Law (1998-) című nemzetközi szakfolyóiratot,
illetve alapító társszerkesztője vagyok a Collectanea Athanasiana című
görögkatolikus sorozatnak; lásd: http://www.atanaz.hu/?q=node/157

1999-től egy keleti kánonjogászokból álló nemzetközi munkacsoport
moderátora vagyok, mely éves rendszerességgel tart szakmai
konferenciákat.

2008 júniusában öt éves időszakra konzultori kinevezést kaptam a
Katolikus Egyház egyik központi hatóságaként működő Törvényszövegek
Pápai Tanácsához ('Pontificium Consilium de Legum Textibus').
A 2008-as habilitációm után, 2010 szeptemberében egyetemi tanári
kinevezést kaptam.

2011-ben vendégprofesszori meghívást kaptam a római Pontificio
Istituto Orientale keleti kánonjogi fakultására.