A Kálmánházi Görögkatolikus Egyházközség Sajópálfala-Kassa autóbuszos kirándulása

Negyven zarándok-kiránduló indult el Kálmánházáról 2019.július 20-án, reggel 6 órakor, autóbusszal, hogy Rákóczi nyomában felkeresse a Vezérlő Fejedelem kedves városát Kassát, és görögkatolikus egyházunk egyik legrégebbi egyházközségét és búcsújáróhelyét – Sajópálfalát.
Utunk első része zarándoklat volt Sajópálfalára. Paraklisszal indítottuk a napot, majd a kegyhelyre érve felkerestük a tisztelendő nővérek Kenethozó Asszonyokról elnevezett közösségét és monostorát. Krisztina nővér fogadott bennünket, és mutatta meg a kolostor központját, a kápolnát. Innen a kegytemplomba mentünk. Szent Liturgiát végeztünk Illés próféta tiszteletére, akinek ünnepén volt a kirándulásunk. A Liturgia végén a kegykép előtt imádkoztunk, és meglátogattuk a Lelkigyakorlatos Házat.
Utunk következő állomása Kassa volt, ahol idegenvezetőnk, Zita asszony vezetett minket a város legszebb utcáira, és mutatta be a település múltját. Mint Kassai születésű és lakos magyar, különösen személyesen kötődött minden házhoz, és minden magyar emlékhez.
Megtekintettük a Rodostói Házat, benne a Fejedelem által faragott bútorokkal. Itt találkoztunk a Rákóczi Szövetség táborából érkezett 150 fiatallal, akik szintén a magyar múlt dicső emlékeit keresték. Utunk a Zsinagógához, majd a főtérre vezetett. Megcsodáltuk az Orbán harangot, a harangtornyot, a Szent Mihály kápolnát, és végül a Dómot, végigjárva és megismerve annak regényes múltját, az építés nagy művészeit és mestereit. Utolsó utunk II. Rákóczi Ferenc szarkofágjához vezetett. A kriptában elénekeltük régi himnuszunkat, a Boldogasszony Anyánk kezdetű éneket.
Kirándulásunk közös vacsorával és a modern Kassa megtekintésével zárult. Köszönet az utat lehetővé tevő Hieroteosz Egyesületnek, a Barankovics Alapítványnak, amely támogatta kirándulásunkat. Így vált lehetővé több, szerény jövedelmű özvegy és kisnyugdíjas számára, hogy eljöhessen erre az útra.

A kirándulás a Barankovics István Alapítvány támogatásából valósult meg.

Polgári László parókus