A keleti rítusú katolikus egyházak püspökei tanácskoztak Lembergben

A keleti rítusú katolikus egyházak püspökei tanácskoztak Lembergben

2014 október 29
Október 23. és 26. között az ukrajnai Lembergben (Lviv) találkoztak az európai keleti rítusú katolikus egyházak püspökei. Az éves tanácskozáson üzenetet fogalmaztak meg, melyet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) sajtóközleménye mellett az alábbiakban közreadunk. A keleti rítusú katolikus egyházak szerepe és küldetése az ökumené útján, a keresztények helyzete a Közel-Keleten, valamint az ukrán görögkatolikus egyház jelentősége és kihívásai a kommunizmus utáni elismerésének 25. évfordulóján: ezekkel a témákkal foglalkozik a keleti rítusú katolikus püspökök üzenete, amelyet éves találkozójuk lezárásaként adtak ki. Az európai keleti rítusú katolikus vezetők éves találkozóját ebben az évben Lembergben (Lviv, Ukrajna) rendezték meg, abból az alkalomból, hogy idén 25 éve ismerték el újra a kommunista rendszer bukása után az ukrán görögkatolikus egyházat. A vendéglátó Szvjatoszlav Sevcsuk, kijev-halicsi nagyérsek volt; a találkozó helyszínéül a brjukovicsi (Lemberg) lelkigyakorlatos központ szolgált. Lembergben 45 európai keleti rítusú püspök tanácskozott arról, mi az identitása és küldetése a keleti rítusú katolikus egyházaknak az ökumené útján és az európai társadalmakban. A munka során felszólalt a görögországi bizánci rítusú katolikusok apostoli exarchája, Dimitriosz Szalakhasz, Virgil Bercea nagyváradi (Oradea-Mare, Románia) püspök, valamint Borisz Gudzsak, a franciaországi, Benelux államokbeli és svájci görögkatolikus ukránok Nagy Szent Vlagyimirról nevezett párizsi eparchiájának püspöke, aki javasolta, hogy gondolják át az egyházak szerepét az ukrán társadalomban, a görögkatolikus egyház 1993-as elismerésétől kezdve „a méltóság forradalmáig”, amely az egy évvel ezelőtti Majdan téri eseményekkel vette kezdetét. A találkozó keretében a résztvevők meglátogatták az Ukrán Katolikus Egyetemet, és személyesen hallgathatták meg „a méltóság forradalma” néhány főszereplőjének tanúságtételét. Október 25-én, szombaton a résztvevők találkoztak Lemberg polgármesterével, Andrij Szadovjival, és részt vettek az ünnepélyes megemlékezésen a város operaházában, amelyet az ukrán görögkatolikus egyház hivatalos elismerésének évfordulójára szerveztek, hogy ekkor adják át a majdaneki koncentrációs táborban meghalt Boldog Omeljan Kovcs vértanú tiszteletére alapított díjat, valamint megnyissák az Andrej Szeptickij metropolita emlékének szentelt évet, aki Lemberg érseke volt 1900 és 1944 között. A találkozó lezárásaként a Szent Liturgiát a lembergi Szent György-székesegyházban ünnepelték meg. A 25 éves évfordulóról a liturgiában is megemlékeztek a résztvevők: könyörögtek Isten áldásáért és az Istenszülő közbenjárásáért. A találkozón, amely az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának védnöksége alatt zajlott, részt vett Thomas Edward Gullickson ukrajnai apostoli nuncius, Ciril Vaszil’ érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára, Mieczysław Mokrzycki, Lemberg római katolikus érseke és Michel Remery, a CCEE főtitkárhelyettese. A 2015-ös találkozót Prágában rendezik június 4. és 7. között, a vendéglátó Ladislav Hučko, a Cseh Köztársaságban élő bizánci rítusú katolikusok apostoli exarchája lesz. A keleti rítusú katolikus püspökök üzenete Mi, a különböző európai saját jogú egyházakat képviselő püspökök azért találkoztunk Lembergben (Ukrajna) 2014. október 23–26. között, hogy együtt gondolkodjunk és megbeszélést folytassunk a keleti rítusú katolikus egyházak küldetéséről az Orientalium Ecclesiarum és az Unitatis Redintegratio kezdetű zsinati dokumentumok kibocsátásának 50. évfordulóján, illetve az ukrán görögkatolikus egyház hivatalos elismerésének 25. évfordulóján. Találkozónk végeztével szeretnénk közzétenni néhány reflexiónkat. A keleti rítusú katolikus egyházak szerepe és hozzájárulása az Egység Útjához Abból a zsinati kijelentésből kiindulva, amely kifejezésre juttatta a katolikus egyház törődését a keleti egyházakkal, és felhívta őket a fejlődésre és küldetésük új apostoli hévvel történő betöltésére (vö.Orientalium Ecclesiarum, 1), – újra megerősítjük, még nagyobb tudatossággal, jogunkat és kötelességünket híveink lelkipásztori gondozására, akárhol élnek is, valamint jogunkat az Evangélium hirdetésére azok irányában, akik azt még nem ismerik; – kifejezzük testvéri kívánságunkat, hogy az ortodox egyházak is végezzék szeretetben és igazságban küldetésüket, amelyet Isten rájuk bízott; – ugyancsak elismerjük, hogy az ortodox egyházak ugyanolyan buzgalommal viseltetnek híveik lelkigondozása iránt, bárhol éljenek is a világban, minden ellenséges érzület nélkül, a vallásszabadság tiszteletben tartásával; – kijelentjük, hogy Krisztus egyetlen egyházának megosztottsága ekkleziológiai szempontból anomáliát jelent, amit nem lehet normának tekinteni az egyház életének és küldetésének szempontjából; – osztozunk az ortodox egyházakkal azon aggodalomban, amellyel a jelen kulturális és társadalmi folyamatokat szemléljük, mivel ezek Európa keresztény voltának folyamatos elvesztését és szekularizációját hozzák magukkal; – meg vagyunk róla győződve, hogy mindez komoly elkötelezettséget jelent számunkra, mivel Krisztus egyházának egysége szükséges, elsődleges és visszavonhatatlanul fontos dimenzióját jelenti a keleti rítusú katolikus egyházak identitásának, bármilyen nehéz és fáradságos is az ökumené útja; – emlékeztetünk rá, hogy a keleti rítusú katolikus egyházak szeretnének tevékeny részesei lenni annak az igazságban és szeretetben folytatott párbeszédnek, amelyet a katolikus egyház az ortodox egyházakkal folytat. A közel-keleti helyzet Megbeszéléseink és imádságunk tárgyát képezte az a drámai helyzet, amely a Közel-Keleten a keresztényeket és más vallási és etnikai kisebbségeket napjainkban körülveszi. Kifejeztük közelségünket és szolidaritásunkat a helyi lelkipásztoroknak és híveiknek; mindazonáltal felhívjuk arra a figyelmet, hogy a béke és a kiengesztelődés nem jöhet el a Közel-Keleten, csakis a nemzetközi közösség világos és határozott közbeavatkozása révén minden érintett fél irányában, elsősorban a lelkiismereti és vallásszabadság előmozdítása és a nevelés terén teendő erőfeszítések révén, hogy az új nemzedékek képesek legyenek egymással a párbeszédre. Az ukrán görögkatolikus egyház elismerésének 25. évfordulója Azért is érkeztünk Ukrajnába, hogy megünnepeljük az ukrán görögkatolikus egyház legalizációjának 25. évfordulóját. Ennek az egyháznak az újjászületése az isteni gondviselés eseménye, amely ma az egyház egészét bölcs megfontolásokra indítja, valamint arra, hogy megújult erővel folytassa az Evangélium hirdetését, valamint még komolyabb elkötelezettséggel válaszoljon azokra az új lelkipásztori kihívásokra, amelyek napjainkban az országban jelentkeznek. Biztosítjuk az egész ukrán népet imáinkról, közelségünkről és szolidaritásunkról, miközben az ország keleti részében folytatódik a katonai konfliktus, amit még külső agresszió is tetéz, rengeteg szenvedést okozva főként a civil lakosság körében. Mindenkit felhívunk rá, hogy haladéktalanul lépjenek a béke és kiengesztelődés útjára. Lemberg, Ukrajna, 2014. október 26. Magyar Kurír
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink