A nyíregyházi belvárosi görögkatolikus templom társ-székesegyházból székesegyház lett

A nyíregyházi belvárosi görögkatolikus templom társ-székesegyházból székesegyház lett

2015 október 15
A templom közösségi imaéletünk színhelye, a szentély, ahol Isten gyermekeként mindannyian otthon vagyunk. Ezen a forró nyári napon, 2015. június 13-án a nyíregyházi belvárosi templomunkban két jeles esemény történt, délelőtt búcsúztunk a ballagó nyolcadikosoktól, s délután köszönthettük új metropolitánkat és új püspökünket. A Nyíregyházi Szent Miklós Iskola nyolcadikosai délelőtt Szent Liturgia keretében adtak hálát az elmúlt évek minden kegyelméért, az iskolából elballagtak. Kora délután pedig egyre többen igyekeztünk a püspöki beiktatásra. Mint az a korábbi értesülésekből kiderült, Ferenc pápa a Magyarországon élő görögkatolikusok számára létrehozta a Magyarországi Sajátjogú Metropóliai Egyházat, illetve ezzel együtt megalapította a Miskolci Egyházmegyét és a Hajdúdorogi Egyházmegyéből leválasztott területből a Nyíregyházi Egyházmegyét, melynek kormányzójává Dr. Orosz Atanázt nevezte ki. Ismét jeles történelmi események részesei lehetünk. A tegnapi napon Debrecenben iktatták be hivatalába Kocsis Fülöp érsek-metropolitánkat, aki fizikálisan távolabb került tőlünk, „elballagott”, az Élet szólította…, de abban bízunk, hogy iskolaépítő főpásztorunk lélekben mindig velünk marad. „Ha a rád bízott feladat súlyának tudatában a számodra minden nap szükséges megvilágosodást és erőt égre emelt tekintettel imáiddal kiesdekled, akkor buzgóságod gyümölcseinek nyájad mindenkor örvendezhet.” (Részlet első metropolitánk kinevezési okmányából.) Péter és Pál apostolfejedelmek ünnepére készülve gondolatainkban felötlik a párhuzam, a két szerzetes püspökünk buzgó imaélete garancia és örömünknek, bizakodásunknak az oka. Az ősi törzsből sarjadt a legfiatalabb hajtás: a Nyíregyházi Egyházmegye. Őszentsége Ferenc pápa 2015. március 19-én kelt apostoli konstitúciójával Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területével megalapította a Nyíregyházi Egyházmegyét. A konstitúciót, illetve dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök atya apostoli kormányzói kinevezését tartalmazó pápai bullákat Alberto Bottari de Castello nuncius úr hirdette ki a Nyíregyházi Székesegyházban a 16 órakor kezdődő ünnepi vecsernye keretében egyházi és világi elöljárók, illetve a hívek előtt. Dr. Orosz Atanáz, a mai napon délelőtt beiktatott miskolci püspök apostoli kormányzónk hazaérkezett, ugyanis nyíregyházi születésű. Néhány életrajzi adata: Pappá szentelése: Budapesten, 1985-ben volt. Szerzetesi fogadalmát Chevetogneban, 1996. június 19-én tette le. Püspökké szentelése Miskolcon volt, 2011. május 21-én – címzetes paniumi püspök, majd a mai naptól miskolci megyéspüspök, nyíregyházi kormányzó. Szolgálata: 1985-1987 segédlelkész Budapest-Rózsák terén 1987-1989 tanulmányok Rómában, a Pápai Lateráni Egyetemen az Accademia Alfonsianán, a Patrisztikus Intézetben az Augustinianumban 1989-1991 szemináriumi prefektus Nyíregyházán a Görögkatolikus Papnevelő Intézetben 1991-1993 szerzetesi jelöltévek a belgiumi Chevetogne-ban 1993-1995 rektor a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán és a Papnevelő Intézetben 1995-1999 szerzetesi évek a belgiumi Chevetogne-ban 1999-2010 szerzetesi évek Dámócon, a Krisztus Feltámadásáról elnevezett Monostorban 2001-től főiskolai tanár Nyíregyházán a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán 2010-től egyetemi docens Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán 2010-2011 propedeutikus év elöljárója, Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben 2011-2015 a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchája 2015-től a Miskolci Egyházmegye megyéspüspöke 2015-től a Nyíregyházi Egyházmegye adminisztrátora (kormányzója) Dr. Orosz Atanáz apostoli kormányzónk a Nyírségben nőtt fel 8 gyermekes papi családban. Jelmondata: Szeretlek Téged, Uram! A legfőbb pásztor küldte a Miskolcra és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyére, az új egyházmegye élére. Isten hozta Nyíregyházán! Szabó Bernát Sándorné a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink