Átadták Máriapócson az új zarándokközpontot

Átadták Máriapócson az új zarándokközpontot

2015 február 26
Egy zarándokközpont szentelése az Önmagát kinyilatkoztató Isten befogadó szeretetének egyértelmű jele! A Máriapócsra érkező zarándok vagy éppen turista is szeretne találkozni ezzel az igen különös élménnyel, melyben megtapasztalhatja Krisztus és az Istenszülő megerősítő, vigasztaló, kegyelmet árasztó befogadását. A tegnapi napon, február 25-én, egy épületet szenteltünk fel, egy helyet, ahol a „látogató” esztétikailag is igen szép környezetben, már érkezésekor találkozhat a Kegyhely különlegességével. „Bevezetődik” a Kegyhely világába, s innen léphet tovább a Kegytemplomba, ahol az isteni befogadó szeretet várja Őt. A Hajdúdorogi Egyházmegye mint a projektet megvalósító vezető partner, hálát ad a Jóistennek ezért a beruházásért is! Különös köszönetet mond a megvalósításban résztvevő minden szolgálattevőnek: az anyagi forrást biztosító Európai Alapnak és a Magyar Kormánynak, a határon túli partnereknek, a különleges terveket megálmodó építészmérnök úrnak, Salamin Ferencnek, a szakági tervezőknek és a kivitelezőknek. Hálás szívvel köszönjük meg a pályázati és építési osztály, illetve a Máriapócsi Zarándokház munkatársainak a projekt megvalósítása alatt nyújtott minden szolgálatát. Az új zarándokközpontot Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz, a Miskolci Apostoli Exarchátus püspöke, valamint Vasile Bizău, a Máramarosi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke szentelte meg. Az ünnepségen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke is. Semjén Zsolt beszédében elmondta: felekezeti és vallási hovatartozástól függetlenül mindenkinek az az érdeke, hogy testi és lelki értelemben az ember szabadon kibontakozhasson, ebben pedig az egyháznak nagyon fontos szerepe van. Hozzátette, hogy ha az Istennel való kapcsolat kinyílik, akkor az erőt ad a napi problémákban megfáradt embereknek életük rendezéséhez, saját boldogulásukkal pedig a társadalom javát szolgálják. A kereszténydemokrata politikus a kommunizmus áldozatainak emléknapjára utalva hangsúlyozta, az ateizmusra és istentelenségre épülő kommunizmus árnyékában a zarándokközpont átadása szimbolikus jelentőséggel bír. Helyreállt a dolgok normális rendje, azaz együtt van az egyház, az állam, a megye és az önkormányzat, illetve együtt vannak a magyarországi és az erdélyi magyarok – fogalmazott Semjén Zsolt. „Isten népe van együtt, és skizofrén dolog, amikor megpróbálják szétválasztani, széthasítani a hívő embert az állampolgártól" – jelentette ki a miniszterelnök-helyettes, hozzátéve: „egyszerre vagyunk tagjai az egyháznak és állampolgárai a hazának". Semjén Zsolt kitért arra: minden politikai program és államfelfogás a mögötte álló emberkép függvénye. Ha ez az emberkép torz és egyoldalú, akkor szükségszerű, hogy az arra épülő társadalom torz és embertelen legyen - mutatott rá a politikus. Hozzátette, az állam feladata az emberek életminőségének javítása, ehhez azonban szellemi-lelki értelemben szükség van az egyház sajátos szolgálatára is. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke arról beszélt: Magyarországon és Erdélyben azok az igazán erős közösségek, amelyek jövőjük tervezésekor figyelemmel vannak az egyházra és a keresztény értékekre. A politikus utalt arra, az állam és az egyház viszonya árnyaltabb Romániában, mint Magyarországon, a román állam ugyanis még nem rendezte a romániai magyar történelmi egyházak és a romániai görög katolikus egyházak ingatlanjaival és tulajdonaival kapcsolatos kérdést. Visszafelé is foroghat a történelem kereke, már visszaszolgáltatott ingatlant államosíthatnak, már megszerzett jogokat visszavonhatnak, de nem szabad úgy tennünk, mintha ennek nem lenne jelentősége – fogalmazott Kelemen Hunor. A Mária sugara - Közös vallásturisztikai értékek megőrzése és bemutatása című, 1,3 millió euró (397 millió forint) költségvetésű nagyprojekt egyik elemeként elkészült, mintegy 600 négyzetméteres központban a zarándokok fogadására, rendezvények és konferenciák megtartására is alkalmas termeket alakítottak ki, illetve a létesítmény négy kisebb - tárgyalásokra, gyóntatásra, kiscsoportos foglalkozásokra alkalmas - helyiséggel is rendelkezik. Az új épületben orvosi szoba, vizesblokkal felszerelt baba-mama szoba, egy játszóház és egy kegytárgybolt egyaránt helyet kapott. A program keretében a máriapócsi zarándokház felépítésén kívül a Máriapócs-Szatmárnémeti vonal mentén a nagykárolyi görög katolikus templom és közvetlen környezetének felújítása, a nagykárolyi Kalazanci Szent József római katolikus plébániatemplom épületének felújítása, valamint a szatmárnémeti román görög katolikus Popp Aurel-kápolna rekonstrukciója is megvalósult. Bízunk abban, hogy zarándokközpontunk nemcsak a szentelésre érkezők sokaságát tudta méltóképpen fogadni, hanem évszázadokon keresztül töltheti majd be valódi szerepét. Hajdúdorogi Egyházmegye/MTI fotó: Zadubenszki Norbert
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink