Európai Egyházközségek XXIX. Kollokviuma

Európai Egyházközségek XXIX. Kollokviuma

2018 január 15
Minden második évben rendezik meg az Európai Egyházközségek Konferenciáját azok számára, akik lelkes hívei Krisztus evangéliumának; akiket érdekel más országok keresztényeinek helyzete; akik nyitottak az átadásra és befogadásra; aki cselekedetekre akarják váltani tudásukat, függetlenül attól, hogy civilek vagy egyházi személyek; szerzetesek vagy szerzetesnők; egyházközség küldöttei vagy egyéni érdeklődés vezérli őket. Európa 14 országából mintegy 200 keresztény találkozott azért, hogy mindennapi életük feladatairól, gondjairól európai hírű szakértő teológusok, szociológusok vezetésével gondolkodjék. A fiatalok számára külön programokat szerveztek, amelyeknek során a saját szempontjaik, elképzeléseik, tapasztalataik alapján dolgozták fel a témát. Éppen a keresztény ifjúság és a fiatal keresztény családok azok, akik tanúságot tesznek reménységünkről. Akik a megtestesült Isten igéjébe vetett hitben, a feltámadt Krisztusban bízva akarják és tudják a jelent felelősségteljesen jövővé formálni. Az országainkban meglévő szociális és gazdasági nehézségek, valamint a kulturális és morális válság félelemmel töltenek el bennünket. Sok mindent kell megosztanunk egymással, hogy megismerjük és megértsük egymást. Bizalommal és felelősséggel tekintettük át országainkban az egyház, egyházmegyéink és egyházközségeink helyzetét. A fiatalok saját programjaik mellett részt vettek közös programokon a kollokvium résztvevőivel így lehetőség nyílott a generációk közötti párbeszédre is. • A program rövid tartalma: • Szakértők előadásai. • Kiscsoportos beszélgetések különböző nyelvi csoportokban. • Kerekosztalbeszélgetések • Ünnepélyes liturgiák. • Egyházközségek látogatása, ismerkedés a helybeliekkel. • A rendező ország, régió kulturális értékeinek megismerése. „Ez a konferencia számunkra inkább találkozó volt, amelyen rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk. Egy katolikus iskola komplexum(egy hatalmas intézmény óvodától az egyetemig gyönyörű környezetben)adott helyet a rendezvénynek és mind a fiatalok, mind a felnőttek szállásának. Az ott létünk alatt a helyi egyházközségek meglátogatása és mindennapi tevékenységük megismerése is napirenden volt. Ezeket megtapasztalva kedvet kaptunk itthon is kamatoztatni a hallottakat és látottakat is. Azóta kialakítottunk egy klubszobát a helyi egyházközség fiataljainak számára, ahol heti rendszerességgel összegyűlünk. Kelet-közép Európaiak ként nagy örömmel töltött el bennünket, hogy megismerhettünk egy másfajta, mediterrán környezetet, a Katalán kultúráról nem is beszélve. Nagy élmény volt számunkra, hogy egy már ismert, de még nem látott templomot, Barcelona egyik jelképét, a La Sagrade Familia-t is megtekinthettük és az altemplomában vehettünk részt a programunkat lezáró liturgián. De ugyanakkor büszkén lehettem tagja a legnagyobb ifjúsági delegációnak és csodálatos volt megélni, hogy más európai fiatalok számára van példaértékű, követendő a mi hitéletünkben. Szívből jövő köszönet azért a támogatásért, amelyet kaptunk! Reméljük, hogy további életünkkel tudjuk majd bizonyítani, hogy nem volt hiábavaló.” Huszti Dóra és a rozsályi görögkatolikus fiatalok Az eseményt támogatta a Hierotheosz Egyesület a NEA-NO-17-SZ-1077 pályázat keretében.
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink