Firczák Gyula-emlékkonferencia a Rákóczi-főiskolán

Firczák Gyula-emlékkonferencia a Rákóczi-főiskolán

2012 november 27
Firczák Gyula (1836—1912) munkácsi püspök halálának 100. évfordulója alkalmából november 22-én kiállítással egybekötött emlékkonferenciát tartottak a Rákóczi-főiskolán. Az egész napos rendezvény a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye egykori püspökének életét és munkásságát hivatott bemutatni. Az előadásokat egyrészt az intézmény oktatói, dr. Csatáry György, dr. Braun László, Császár István történészek, másrészt a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskoláról érkezett vendégelőadók, dr. Janka György egyháztörténész, dr. Nyírán János teológiai tanár és dr. Seszták István rektorhelyettes tartották. Felszólalt továbbá Bendász Dániel és Fülöp Lajos, az ungvári Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia egyháztörténésze, valamint dr. Klestenitz Tibor, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének segédmunkatársa, s nem utolsó sorban Polyák Marianna, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megbízott oktatója. A konferenciát dr. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a görögkatolikusok története éppúgy része a kárpátaljai magyarságnak, mint azoké a történelmi egyházaké, amelyeknek múltját már jobban feltárták. Ezt követően Tóth István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, dr. Tilki Attila, Fehérgyarmat polgármestere, országgyűlési képviselő, valamint Demkó Ferenc, a Beregszászi Magyar Esperesi Kerület esperese köszöntötte az egybegyűlteket. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Kiss András, a Hierotheosz Egyesület főtitkára, Farkasné Bőcs Judit, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Michels Antal római katolikus plébános, Kész Géza, a Kárpátaljai Református Levéltár igazgatója, valamint a Beregszászi Magyar Esperi Kerület papsága. Az előadások körülölelték Firczák Gyula korát, annak társadalmi, politikai, szociológiai tényezőit, kitértek a püspöknek a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye területén kifejtett pasztorális, liturgikus, oktatási, illetve szociális tevékenységére. Az előadások mellett sor került a konferencia alkalmából összeállított kiállítás megnyitójára, melynek a főiskola Törökugrató terme adott helyet. A tárlatot Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya, a főiskola Apáczai Csere János Könyvtárának igazgatója, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék oktatója nyitotta meg. Örömét fejezte ki aziránt, hogy immár második alkalommal nyílik lehetőség az intézményben megtekinteni egy olyan tárlatot, mely a görögkatolikusok múltját, kultúráját hivatott bemutatni. „Magas színvonalú, tudományosság felé is nyitó, nem bezárkózó, hanem magát megmutatni akaró egyháznak" nevezte beszédében a görögkatolikus közösséget. A továbbiakban Marosi István görögkatolikus lelkész, a főiskolán működő Görögkör vezetője mutatta be az általa szervezett kiállítást. Majd Mihajlo Miszjuk, a Kárpátaljai Megyei Állami Levéltár igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, felhívva arra a figyelmet, hogy az egyházi iratok a levéltár egyik leggazdagabb gyűjteményét képezik, melyek még feldolgozásra várnak. Ezt követően a Beregszászi Művészeti Iskola zenetanárai adtak elő liturgikus énekeket. Végezetül Tarasz Lovszka, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Főhelynöke mondott pohárköszöntőt. Kiemelte, hogy „Annak a népnek, amelyik emlékszik a múltra, van jövője, de a múltat nemcsak ismerni, hanem tisztelni is kell." A megnyitó után rövid szünet következett, majd délután további előadásokkal folytatódott a konferencia. A rendezvény zárásaként dr. Orosz Ildikó arra kérte a jelenlévő fiatalokat, hogy merítsenek erőt abból a hitből, következetes és alázatos kitartásból, amely Firczák Gyulát vezényelte. A konferencia a főiskolán működő Görögkör és a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék szervezésében, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Szent Miklós Egyesület, a Hierotheosz Egyesület, a Kárpátaljai Református Levéltár, a Bethlen Gábor Alap és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet támogatásával valósult meg. A kiállítás november 29-ig tekinhető meg. Marosi Anita Kárpátalja.ma
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink