Firczák Gyula munkácsi püspökre emlékezve – Konferencia Beregszászban

Firczák Gyula munkácsi püspökre emlékezve – Konferencia Beregszászban

2012 november 25
2012. november 22-én a Beregszászi Főiskola „Görögköre” emlékkonferenciát szervezett Firczák Gyula munkácsi püspök elhunytának 100. évfordulója alkalmából. A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. Színvonalas előadások keretében kaptunk tájékoztatást a 19-20. század fordulója egyházi életének számos eseményéről. Az előadók korhűen vázolták Firczák Gyula munkásságát, külön hangsúlyt fektetve az országgyűlési és népnevelési tevékenységére, az oktatásban betöltött szerepére, a magyar nyelvű liturgikus kiadványok iránti elkötelezettségére, és a Hajdúdorogi Egyházmegye létrejöttéért betöltött szerepére. A Hajdúdorogi Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A centenáriumi évhez méltóképpen illeszkedik ez a konferencia, hiszen 1912-ben a Munkácsi Egyházmegye főpásztora Firczák Gyula volt. Az alapítás küzdelmes éveiből a munkácsi püspök személye azért is kitűnik, mert az új egyházmegyéhez való viszonya nagyban meghatározta az új egyházszervezet liturgikus nyelvezetét, valamint annak a 160 parókiának a sorsát, amely a Munkácsi Egyházmegyéből vált a Hajdúdorogi Egyházmegye részévé. A gazdag dokumentációs örökségre – levéltári forrásokra, sajtótermékekre, körlevelekre – támaszkodó előadások hiteles képet festettek a mai kor embere számára a munkácsi püspök életéről, munkásságáról és a Magyar Királyságban betöltött szerepéről. Az előadásokat kiállítás egészítette ki, amely a Firczák korabeli tárgyi emlékekkel vezetett vissza a 19. század végi, ill. 20. század eleji görögkatolikus múltunkba. A beregszászi konferencia tudományos előadásai, a történelmi források és a tárgyi emlékek közösen járulnak hozzá szellemi örökségünk ápolásához. A Konferenciát és az elhangzott előadásokból készülő kiadványt a Hierotheosz Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alaptól elnyert támogatásból segíti.
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink