Görögkatolikus Kurátorok Találkozója

Görögkatolikus Kurátorok Találkozója

2016 november 02
A szent és katolikus Egyház, mely Krisztus misztikus teste, olyan hívőkből áll, akiket ugyanaz a hit, ugyanazok a szentségek és ugyanaz a kormányzat szervesen egyesít a Szentlélekben, s akik hierarchiájuk körül különféle egységeket képezvén részegyházakat, illetve szertartásokat alkotnak. Ilyenek vagyunk, mi görögkatolikusok is. Az Egyháznak őszinte kívánsága, hogy a görögkatolikusoknak hagyományai megmaradjanak; ugyancsak azt is akarja, hogy életmódja a korok és a helyek különböző szükségleteihez alkalmazkodjék. Kelet és Nyugat, szertartásban, vagyis liturgiában, egyházfegyelemben és lelki örökségben részben különböznek egymástól, azonban egyformán a római pápa lelkipásztori kormányzására vannak bízva. A részegyházak tehát egyenrangúak, úgyhogy a szertartás címén egyikük sem előzi meg a többit, ugyanazok a jogaik és kötelességeik vannak. Mi görögkatolikusok tekintsünk a múltba és gondoljuk újra életünket. Jézustól napjainkig és még tovább, a mennyországig. Bizalommal tekintsünk a jelenre és így nézzünk a jövőbe is. Az egyház, amelyről szólok, mi vagyunk, mindannyian, mi, keresztények. Más időket élünk, mint ifjúkorunkban. Ne siránkozzunk, hanem legyünk a jövő építői. Elmélkedjünk együtt, hogy mi is történik ezzel a világgal és az egyházunkkal. Mi megy végbe bennem, aki a világnak és az egyháznak is része vagyok. Mi az, ami segíti vagy késlelteti az ébredést a lelkesedést bennem. Legyünk hírvivői Jézus üzenetének, amely képes jobbá tenni a embereket! Szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk görögkatolikus Testvéreinket. Tóth Mihály parókus-esperes A nap előadói: - Dr. Véghseő Tamás – Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora "Ki múltjára érzéketlen, szebb jövőre érdemtelen" - Szabó Antal Mit jelent a keleti lelkiség? Program: 8.15 - Megnyitó a szerdahelyi görögkat. templomban 8.30 - Szent Liturgia 9.30 - Szünet, reggeli, kávé, stb. 10.15 - I. előadás a kultúrházban 11.00 - Szünet – kérdések, üdítők 11.30 - Bemutatkozik a Hierotheosz egyesület Válaszok 12.00 - Ebéd 13.30 - II. előadás 14.15 - Szünet – kérdések, üdítők 14.45 - Válaszok a feltett kérdésekre 15.30 - Záró műsor - Áldás Részvétel bejelentkezéshez van kötve. Jelentkezni a helyi parókusnál vagy az esperesnél lehet. /Tóth Mihály: 0903-216-197/ Részvételi díj: 5 euró, amely tartalmazza az egész napi ellátást. Szeretettel várunk minden görögkatolikust és hitvestársát.
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink