Határon átnyúló 25 éves kapcsolat ünnepe Felsőzsolcán

Határon átnyúló 25 éves kapcsolat ünnepe Felsőzsolcán

2014 október 09
A Szatmárnémeti Római Katolikus Egyházmegye papjai és a Magyarországi Görögkatolikus papok lelkipásztori, emberi, baráti és sport kapcsolata ebben az évben 25 éves. A Hajdúdorogi Egyházmegye papjai közül id. Jaczkó Sándor volt a kezdeményező. A partiumi papok közül Reizer Pál szatmárnémeti római katolikus püspök atya és papjai álltak e kapcsolat mellé. 1989-ben még nehéz volt a határon átmenni és nagyon szegényes körülmények között éltek ott az emberek és a paptestvérek. A kölcsönös segítés is a találkozások célja volt. Romániában az 1990-ben újra induló Görögkatolikus Egyház papjainak és híveinek a támogatása különösen fontos volt. A lelkipásztori segítés mellett a sport nagyon jó eszköz a kapcsolat elmélyítéshez. Reizer Pál püspök atya egy beszélgetésben meg is jegyezte: örülök, hogy papjaink veletek barátkoznak, mert egészséges gondolkodású papok és szép a családi életetek is. A közös istentiszteletek és a sport mellett megmutatták Erdély és a Partium szépségeit, értékeit. Megtapasztaltuk vendégszeretetüket, igaz emberségüket és a nemzeti értékek iránti mély elkötelezettségüket. A jó kedvből sem volt hiány. A barátság elmélyítése részünkről is természetes volt. Ahová csak lehetett mi is elvittük és megismertettük paptestvéreinket az anyaország szépségeivel. Megszakítás nélküli ez a kapcsolat. A nyár elején, július 1-én már Szaniszlón is ünnepeltünk. Pár éve már csak egy-egy napra jövünk össze. Ha nem lenne ez a találkozás nagyon hiányozna az életünkből és az élményeink közül. Reméljük sikerül átadni a fiatalabbaknak is ezt a kapcsolatot. Mi augusztus 21-ére vártuk Felsőzsolcára az erdélyi és parciumi barátainkat. Egész napos programot tervezünk számukra. Felsőzsolcára érkezésük és vendéglátásuk után Miskolc néhány nevezetességét mutattuk meg: a görögkatolikus székesegyházat, a püspökség új épületét, az Avasi Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumot. Délután futball mérkőzés a műfüves pályán. A város vezetői és a hívek, valamint az érdeklődők is eljöttek a futballpályára és a templomba is. A szeles, borús időjárás nem fogadott kegyeibe bennünket. Az alpolgármester kezdő rúgásával indult a foci meccs. Hazai győzelemmel végződött a sportszerű mérkőzés. Hálaadás a Felsőzsolcai Görögkatolikus templomban volt, Pacsai János sajószentpéteri esperes parókus elmélkedésével. Este pedig vacsorával zártuk a vendéglátást a régi művelődési házban A vacsora közben elhangzó köszöntések a kölcsönös tisztelet hangjai voltak úgy a polgármester, Dr. Tóth Lajos részéről és a vendéglátó házigazda Gulybán Tibor esperes parókus részéről, aki egyúttal a Hierótheosz Egyesület elnökségének is tagja. A vendégek részéről pedig Merlás Tibor volt püspöki titkár - aki gyógykezelése miatt jelenleg a Budapest-Belvárosi plébánián szolgál - szatmárnémeti egyházmegyés pap mondott köszönetet. A Hierótheosz Egyesület anyagilag is támogatta ezt a jubileumi találkozást, amelynek nagyon jó visszhangja volt a úgy a vendégek, mint a magyarországi papok és barátaink körében. A jubileumi találkozás anyagi, lelki és szellemi támogatásáért ezúton is köszönetet mondunk a Hierótheosz Egyesületnek. Gulybán Tibor esperes parókus
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink