„Igaz jót adományozzuk”

„Igaz jót adományozzuk”

2015 október 16

„Igaz jót adományozzuk” Fogyatékkal élők támogatása házi segélyhívó rendszer kiépítésével és konfliktuskezelő akkreditált képzéssel Szakolyban - megnevezéssel nyert 3 000 000 Ft támogatást a Hierotheosz Egyesület a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt pályázaton. A Hierotheosz Egyesület a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretet-szolgálat Ápoló - Gondozó Otthonában élő 18 éven felüli, enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek mindennapi életét kívánja támogatni. A lakók fogyatékos személyek ápoló – gondozó otthona keretei között élnek jelenleg, de 2015. október 31.-ét követő-en támogatott lakhatási formában folytatják az életüket. Szakolyban a „kiváltás” következtében 150 fő családi házakba kerül elhelye-zésre, új lakóközösségek jönnek létre. A lakók biztonság érzetének növeléséhez fontos elem egy segélyhívó rendszer kiépítése, ami a szolgáltatás nyújtás kiemelkedően fontos eszköze: a biztonság és a biztonságérzet megteremtésének kulcsa. Az újonnan szerveződött lakó csoportok belső kohéziójának megte-remtéséhez, az együttéléshez, együttműködéshez, a konfliktusok és váratlan helyzetek kezeléséhez ugyancsak fontossá vált az érintettek mediációs eszközökkel való felvértezése, a közöttük kialakuló konf-liktusok megelőzésére, oldására, megszüntetésére. A „kiváltási prog-ram” nagyon sok képzéssel, tréninggel segítette a dolgozók megerő-sítését, alkalmassá tételét, azonban a kiköltözések utáni személyes konfliktusok, problémák feldolgozására már nem volt lehetőség. Eh-hez nyújt segítséget ebben a projektben a képzés programeleme, melyet követően a dolgozók létrehoznak a lakókkal közösen egy Társulatot, ami a jövőben segíteni fogja a feszültség oldást, a stressz hatékony kezelését, a konfliktusok feldolgozását, az agresszió leve-zetését.

Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink