Jegyeskurzus, önismeret, konfliktuskezelés a Krúdy házaspárral

Jegyeskurzus, önismeret, konfliktuskezelés a Krúdy házaspárral

2019 július 24
Jegyeskurzus, önismeret, konfliktuskezelés a Krúdy házaspárral A Hierotheosz Egyesület EFOP-1.2.1-15-2016-00724 azonosítószámú, „A család, mint megtartó erő – Védőháló a családokért Máriapócson és a Nyírségben” című projekt keretében 2019. július 20-21-én Jegyeskurzus, önismeret, konfliktuskezelés – családi életre való felkészítés címen szerveztek 2 napos előadást és beszélgetési, ismerkedési lehetőséget Máriapócson, nem csak jegyeseknek. A kurzus előadói Krúdy Tamás a párkatt.hu egyik alapítója, a NŐK Lapja olvasószerkesztője; és felesége Krúdy Zsófia, újságíró. Néhány résztvevőnek már ismerős volt a házaspár, hiszen 2018. februárjában már a Szülő akadémia keretében lehetett őket hallani. A hat gyermekes házaspár tanulságot tett életükről, Isten kapcsolatukról, örömeikről, nehézségeikről. Előadásukban arra próbáltak választ kapni, miért nem működnek a házasságok: az első ok a hűtlenség, melyhez legnagyobb részben az intimitás hiánya, megszűnése vezet. A téma történelmi áttekintésével kezdték keresni az okokat, amelyek elvezettek a mai társadalomban a szexualitásról kialakított képhez. Az egyik fontos állomás a hormonális fogamzásgátlók megjelenése volt a 60-as években, amely lehetővé tette a nők szexuális szabadságát, a nők egyenjogúságát a férfiakkal. 1968-ban III. Pál pápa a hormonális fogamzásgátlásra megfogalmazott néhány próféciát: a női méltóság sérülni fog; katasztrofális hatással lesz a házastársi hűségre; az államok nem fogják tiszteletben tartani a családokat (a populáció megtervezése); az ember azt fogja képzelni, hogy mindenható ura életnek és halálnak. Az elmúlt 50 évet végigtekintve ez sajnos bekövetkezett. Számos kutatás készült ezzel kapcsolatban, melynek eredményeit ismertették a jelenlévőkkel. Ezen objektív tényadatok után a házaspár saját életük példáján osztották meg tapasztalataikat a házasélet hullámvölgyeivel kapcsolatban, melyet mindenki nagy érdeklődéssel, lelkesen hallgatott.
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink