Könyvajánló: A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben. Tanulmányok és kronológia

Könyvajánló: A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben. Tanulmányok és kronológia

2014 november 18
A Collectanea Athanasiana I. Studia alsorozatának hetedik köteteként jelent meg Molnár Ferenc "A Munkácsi Egyházmegye 1848/49-ben. Tanulmányok és kronológia"című műve. Idézet a szerző előszavából: "A munkácsi püspökség történetének szakszerűbb ismertetéséhez mindenképpen szükség van új források felkutatására. Az ehhez vezető út egyik lehetséges állomása az egyházmegye történeti kronológiájának összeállítása. Jelen munkával e feladatra vállalkoztam. A kronológiai adatok közlése előtt kísérletet teszek a munkácsi püspökség és a térségben élő görögkatolikusok szerepének bemutatására. E vállalkozást több olyan esettanulmány segítségével végzem el, amelyek reményeim szerint hozzájárulnak a püspökség 1848–1849. évi történetének mélyebb megértéséhez." A kötetben való tájékozódást név- és helymutató, valamint térképek (a Munkácsi Egyházmegye parókiái és filiái 1847-ben) is segítik. A kötet megvásárolható a Szent Atanáz Boltban (Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.) vagy megrendelhető a Tanulmányi Osztályon (atanaz@atanaz.hu). Ára: 2700 Ft
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink