Közgyűlést tartott a Hierotheosz Egyesület

Közgyűlést tartott a Hierotheosz Egyesület

2022 november 08

Hierotheosz Egyesület 2011-ben alakult, legfontosabb célja a görögkatolikus közösségi programok támogatása, továbbá a görögkatolikus közösségek társadalmi szerepvállalásának elősegítése és az, hogy a magyar görögkatolikus közösségnek a hagyományait, értékeit megőrizze és továbbvigye a Kárpát-medencében. Mottója: görögkatolikusság, közéletiség, közösség.

Az egyesület 2022. november 3-án megtartotta soron következő közgyűlését, melyen megtörtént a tisztújítása is, az esemény helyszíne a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola volt. A gyűlés kezdetén dr. Papp Tibor atya köszöntötte a jelenlévőket és az egyesület munkájának társadalmi hasznosságáról beszélt. A következőkben az egyesület elnöke Kapin István atya üdvözölte a megjelenteket, majd megtartotta elnöki beszámolóját. Ebben különös figyelmet szentelt annak, hogy az éves munka bemutatása mellett, értékelje az elmúlt 11 év eredményeit, minden boldogságával és nehézségével együtt. Reményét fejezte ki abban, hogy bár mindenki tudja, nehéz idők következnek, az egyesület továbbra is megtudja majd őrizni az eddigiekben kialakult arculatát, tevékenységét és kifejtette abbéli hitét, hogy legnagyobb erőnk a közösségünk. Az elnöki beszámolót Kiss András főtitkár helyzetértékelése követte, aki a legfontosabb operatív információkat közölte, valamint bemutatta azt a széleskörű tevékenységet, amit az egyesület végez az anyaországon belül és a határon túl, az egyházi és a civil szférában egyaránt. Egyben hangot adott abbéli hitének, hogy a nehéz időkben is tudják folytatni a közösségi tevékenységeket és meggyőződése, hogy a megkezdett munkát a kihívásokkal teli időszakban folytatni kell, ugyanolyan, sőt most talán még nagyobb kitartással és erővel, mint azt eddig tették.

A gyűlést megtisztelte jelenlétével Dr. Simicskó István a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Szabó Tünde kormánybiztos, Dr.Vinnai Győző országgyűlési képviselő, valamint Leleszi Tibor Kisvárda város polgármestere. Ezt követően az egyesület közgyűlése egyhangúlag elfogadta az elnöki beszámolót, valamint sor került az egyesület tisztségviselőinek megválasztására. Az egyesület közgyűlése a következő személyeket választotta tisztségviselőinek: Kapin Istvánt elnöknek, Dr. Seszták Istvánt és Simon Zoltánt elnökhelyetteseknek, Kiss Andrást főtitkárnak, Gulybán Tibort, Tóth Mihályt és Dr. Papp Tibort elnökségi tagoknak, az ellenőrző bizottság tagjainak pedig Urgyán Antalt, Hornyák Jánost és Rakaczki Jánost.

A tisztújítást követően Dr. Simicskó István, az egyesület tagja, a KDNP frakcióvezetője tartott előadást, aki beszélt a nyugat válságáról, a közösség és a hit erejéről, az orosz-ukrán háborúról, valamint az Amerikai Egyesült Államok és Kína szerepéről a jelenlegi geopolitikai játszmákban.  Az eseményen köszönetet mondtak az egyesület munkájárért Nyíregyháza egyéni országgyűlési képviselői: Dr. Szabó Tünde és Dr.Vinnai Győző. Zárásként Dr. Seszták István atya közös imára kérte a jelenlévőket a békéért és Hazánk megmaradásáért.

Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink