Közgyűlést tartott a Hierotheosz Egyesület

Közgyűlést tartott a Hierotheosz Egyesület

2023 június 02

A Hierotheosz Egyesület 2012-ben alakult, legfontosabb célja a görögkatolikus közösségi programok támogatása, továbbá a görögkatolikus közösségek társadalmi szerepvállalásának elősegítése és az, hogy a magyar görögkatolikus közösségnek a hagyományait, értékeit megőrizze a Kárpát-medencében.

Az egyesület közgyűlése minden évben kiemelkedő esemény, annak céljainak és küldetésének megerősítése, valamint a mindennapi feladatokhoz, célokhoz való igazítása és ezek felülvizsgálata szempontjából is. A rendezvényre 2023. május 24-én került sor a Hajdúdorogi Főegyházmegye Székházában.

A gyűlés kezdetén Kapin István az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd megtartotta elnöki beszámolóját, melyben az egyesület feladatait vizsgálta az örök értékek szempontjából. Beszédében különös figyelmet szentelt annak, hogy értékelje az elmúlt év eredményeit, minden boldogságával és a néha felmerült nehézségével együtt, valamint reményét fejezte ki abban, hogy bár mindenki tudja, nehéz idők következnek, az egyesület továbbra is megtudja majd őrizni az eddigiekben kialakult arculatát és tevékenységét.

Az elnöki köszöntőt követően Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita a pünkösd üzenetéről és lelkületének igaz megéléséről, a keresztény értékek, hitünk és meggyőződésünk melletti kiállás fontosságáról beszélt.

Ezt követően Kiss András főtitkár értékelése következett, aki beszámolt az egyesület mindennapi életéről. Bemutatta azt a széleskörű tevékenységet, amelyet az egyesület a Civil Közösségi Szolgáltató Központ programon és az egyéb programokon keresztül végez az anyaországban, különösen is Kelet-Magyarországon és a külhoni magyar közösségekben, együttműködve az egyházi és civil szférával egyaránt. Beszámolójában kiemelte az egyesület civil szervezeteket segítő tevékenységét, a Kárpát-medencei Szent László Út szervezését, a görögkatolikus identitás megélésében és megőrzésében való tevékenységét, családbarát és önkéntes programokat, valamint a környezetvédelmi és szemléletformáló projektet. Külön is beszélt az egyesület közfoglalkoztatási programjáról és hitet tett amellett, hogy kihívásokkal teli időben is betudja az egyesület tölteni a küldetését.

A köszöntőket és beszámolókat követően az egyesület közgyűlése egyhangúlag fogadta el a 2022. évi számviteli beszámolót, a 2022. évi szakmai beszámolót, a 2023. évi programokat, projekteket, a költségvetést, valamint az alapszabályában történt módosításokat.

 

Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink