Magyar görögkatolikus konferencia Nagyváradon

Magyar görögkatolikus konferencia Nagyváradon

2013 december 04
Nagyvárad- Hatvanöt év után Virgil Bercea megyés püspöknek köszönhetően újraalakult a Nagyváradi Magyar Görög Katolikus Egyházközség, melynek egykoron temploma is létezett a vármegyeközpontban.Az ünnepséget a máriapócsi Hierotheosz Egyesület és a nagykárolyi Szent Teodóra Közösségi Központ rendezte, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alap támogatásával. A görög katolikus teológiai szeminárium dísztermében megjelent érdeklődőket Vadas Krisztián szervező lelkész köszöntötte, aki arra hívta fel a figyelmet: céljuk, hogy szélesebb körben ismertté tegyék a húsz családdal- körülbelül ötven személlyel- újjászerveződő váradi magyar görög katolikus egyházközséget, ennek történetén, a rá jellemző ikonok bemutatásán keresztül. Exc. Virgil Bercea váradi görög katolikus megyés püspök arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy 1948-1989 között Romániában törvényen kívül volt helyezve a görög katolikus egyház, Isten azonban másképp akarta, így a rendszerváltoztatás a görög katolikus egyház szabadságát is elhozta. A szenvedéseik és megpróbáltatásaik azonban ezzel még nem értek véget, hiszen például csupán három hónappal ezelőtt kapták vissza az ortodoxoktól a szemináriumhoz tartozó templomukat. Exc. Kocsis Fülöp hajdúdorogi görög katolikus megyés püspök a görög katolikus egyház néhány sajátosságára hívta fel a figyelmet. Megtudtuk tőle, hogy az egyházkormányzat rendjében az adott megyés püspök felelős a joghatósági területén élő hívekért, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségűek, illetve milyen nyelven beszélnek, ezért püspöke a váradi magyar görög katolikusoknak a román nemzetiségű Virgil Bercea. Ugyanakkor bár az egyetemes katolikus anyaszentegyházhoz tartoznak, különlegességük a bizánci rítus, hiszen a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai is kimondták, hogy a keleti katolikusok a keleti rítussal kell gazdagítsák a katolikus egyházat úgy, hogy ezt minél hitelesebben megélik. Emellett a keleti rítushoz való tartozás köteléke számukra erősebb a nemzetiségi hovatartozásnál is, mert meggyőződésük, hogy a szertartásukhoz való ragaszkodásuk nem egy régi hagyományba való görcsös kapaszkodást jelent, hanem a Krisztusba való gyökerezést fejezi ki. Egy kis történelem A jelenlevőket Mons. Fodor József, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye általános helynöke is üdvözölte, majd miután felolvasták Tőkés László európai parlamenti képviselőnek, református lelkipásztornak a levelét, Magyarország kormányának részéről Szesztay Ádám, a Külügyminisztérium stratégiai tervezéssel megbízott főosztályvezetője, illetve az egyházügyi államtitkárság részéről Fedor Tibor szólalt fel. Dr. Janka György, a nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola oktatója a bihari görög katolikusok történetét ismertette. Többek közt elhangzott: a kezdettek 1700-ra nyúlnak vissza, amikor a Biharban élő hatvan ortodox pap nyilatkozatot tett arról, hogy nem akarnak főpásztor nélkül élni, ezért elfogadták De Camillis munkácsi görög katolikus püspök joghatóságát. Egy 1761-es összeírás szerint akkortájt 126 ezer görög katolikus élt Erdélyben és körülbelül 26 ezer a bihari térségben. A váradi római katolikus püspökök támogatták az uniós folyamatokat, az önálló görög katolikus egyházmegye 1777-ben jött létre, és első püspöke Moise Dragoş volt. A 19. század elején, majd a reformkorban kezdeményezték a magyar liturgikus nyelv használatát, az iratok lefordítását. Hajdúdorogon az 1860-as években mozgalom indult egy magyar püspökség felállítása céljából, mely álom végül 1912-ben valósul meg. Trianon után Romániában az 1928-as kultusztörvénnyel ismerték el külön vallásként az ortodoxot és a görög katolikust, a második világháború után azonban a kommunista rendszer 1948. december 1-jei hatállyal felszámolta a görög katolikus egyházat. Dr. Jankáné dr. Puskás Bernadett művészettörténész, a Nyíregyházi Főiskola Vizuális Kultúra Intézetének munkatársa a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye területén levő egyházművészeti gyűjtemény ikonjairól beszélt, majd a nyíregyházi görög katolikus papnövendékek Szent Damján kórusának adventi műsora után Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő hozzászólásával és agapéval zárult az ünnepség. Ciucur Losonczi Antonius Forrás: http://www.erdon.ro/ebredezo-magyar-gorog-katolikusok/2425194 http://www.egco.ro/news_1295_ro.php http://www.egco.ro/news_1299_ro.php http://www.bru.ro/oradea/intalnirea-greco-catolica-internationala-un-eveniment-cu-oaspeti-deosebiti-2/ http://www.magyarkurir.hu/node/50586 Video http://l.bitcasa.com/E-RiF1pr
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink