Meghívó közgyűlés összehívására

Meghívó közgyűlés összehívására

2014 november 20
A Hierotheosz Egyesület (4326 Máriapócs, Kossuth tér 17.) törvényes képviselője – a Nyíregyházi Törvényszék 9.Pk.60202/2011/30. sorszámú végzésében foglaltakra figyelemmel – az egyesület rendkívüli közgyűlését ö s s z e h í v o m. A közgyűlés helye: 4400, Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19. Hittudományi Főiskola A közgyűlés időpontja: 2014. december 4. 15 óra A közgyűlés tervezett napirendi pontjai: 1. alapszabály módosítása 2. aktuális kérdések áttekintése Amennyiben a közgyűlés az eredetileg meghirdetett helyszínen és időpontban nem határozatképes, úgy a társulat a megismételt közgyűlését változatlan helyszínen és napirenddel december 11-re összehívom. Erről külön értesítést küldök majd! Az ugyanazon napirenddel összehívott megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítok! Dr. Seszták István elnök
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink