Miskolcon beiktatták dr. Orosz Atanáz atyát, a Miskolci Egyházmegye első püspökét

Miskolcon beiktatták dr. Orosz Atanáz atyát, a Miskolci Egyházmegye első püspökét

2015 október 15
A Miskolci Apostoli Exarchátust Ferenc pápa 2015. március 19-én kelt apostoli konstitúciójában egyházmegyei rangra emelte, megalapítva ezzel a Miskolci Egyházmegyét. A pápai bulla ünnepélyes kihirdetésére, valamint Dr. Orosz Atanáz püspök exarcha megyéspüspökké történő beiktatására június 13-án került sor Alberto Bottari de Castello pápai nuncius úr jelenlétében, Fülöp metropolita vezetésével, az egyházmegye papságának és híveinek, valamint több megyei és városi vezető részvételével. A pápai szándék több lépcsőben került kihirdetésre. A metropolita, Kocsis Fülöp beiktatása tegnap volt a debreceni székesegyházban, ma iktatták be a miskolci megyéspüspököt, Orosz Atanázt, a miskolci székesegyházban a 10 órakor kezdődő Szent Liturgián. Az ünnepségen számos egyházi méltóság vett részt, Alberto Bottari de Castello érsek, Magyarország apostoli nunciusa, Kocsis Fülöp metropolita, dr. Ternyák Csaba egri érsek segédpüspökével, Palánki Ferenccel, a határontúli görög katolikus egyházmegyék püspökei - köztük Ján Babjak szlovák érsek-metropolita, Vasile Bizău máramarosi és Milan Šášik munkácsi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar több tagjai, valamint az egyházmegye papsága és hívei. A magas rangú vendégek között Demeter Ervin kormánymegbízott és Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és az intézmények vezető is helyet foglaltak. Magyarországon eddig a görögkatolikus egyház számára két egyházkormányzati egység állt fent: az 1912-ben alapított Hajdúdorogi Egyházmegye, illetve a XI. Piusz pápa által 1924-ben létrehozott Miskolci Apostoli Exarchátus. Az utóbbi évtizedekben jelentős intézményi fejlődések indultak meg, melyek biztosították a keretet a görögkatolikus egyház lelkipásztori tevékenységének kiszélesítéséhez. 2011-ben a Szentszék kiterjesztette az exarchátus területét Borsod-Abaúj-Zemplén megye egész területére és élére Orosz Atanáz szerzetes személyében püspök-exarchát állított. A folyamatos növekedés további változásokra való igényt igazolt. Ennek eredményességét mutatja az, hogy Ferenc pápa a Magyarországon élő görögkatolikusok számára által létrehozta a Magyarországi Sajátjogú Metropóliai Egyházat, illetve ezzel együtt megalapította a Miskolci Egyházmegyét és Hajdúdorogi Egyházmegyéből leválasztott területből a Nyíregyházi Egyházmegyét, melynek kormányzójává Orosz Atanázt nevezték ki. A Miskolci Egyházmegye Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészére és Heves megye bizonyos területeire terjed ki, a 62 parókiához tartozó közel ötvenezer hívőt számlálva. Az egyházmegye jelenleg kilenc oktatási intézményt tart fenn, óvodákat, általános- és középiskolákat, Cigány Szakkollégiumot, Gyermekvédelmi Intézményt nevelőszülői és lakásotthonos szolgálattal. Reméljük, hogy ezen események a hívek hitükben való további megerősödését szolgálják.
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink