Műhelymunka Máriapócson

Műhelymunka Máriapócson

2022 január 07
A Hierotheosz Egyesület és a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Önkormányzat az „EFOP-5.2.2-17-2017-00133 – Örökség, ami összeköt – Szent László emlékezete Közép-Európában” program keretében kétnapos műhelymunkát szervezett 2021. december 1-2-án Máriapócson. A műhelymunka első előadója Balla Ede, székelyudvarhelyi író és szakrálisföldrajz-kutató volt, aki átfogó képet nyújtott a székelyföldi templomok Szent László-ábrázolásairól. Őt követte online előadásával Sashalmi-Fekete Tamás, a Magyarságkutató Intézet történésze, az Arany Griff Rend elnöke, aki összefoglalta a legújabb Szent László kutatási eredményeket, beszámolt pl. a Szent László fejereklye archeogenetikai kutatásáról és egy 2021-ben felfedezett új ikonográfiai típusról. A napot Balla Ede Szent László üzenete a mának és jövőnknek című előadása zárta. A műhelymunka második napját Dr. Jánó Mihály, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tagja kezdte előadásával, aki ismertette a Szent László-legendáról fennmaradt történelmi írásos emlékeket, ránk maradt akvarelleket és rajzokat, valamint elemezte a Lovagkirály című könyvben is szereplő leglátványosabb falképeket. Az előadást kerekasztal beszélgetés követett. A projekt keretében megvalósuló tizenkettedik, tehát utolsó műhelymunka méltó lezárásaként a befejező blokkban Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója és Dr. Papp Tibor, a Hierotheosz Egyesület elnökségi tagja, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke köszöntötte a résztvevőket. Ezután Kiss András, a Hierotheosz Egyesület főtitkára tartott átfogó tájékoztatót a projektről, melyet Harrach Péter, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökének ünnepi beszéde követett. Dr. Kollár Tibor, tudományszervező, kutató előadásában beszámolt az Új Szent László-legenda fölfedezésekről Dél-Erdélyben – Somogyom és Homoróddaróc falképeiről, melyet Obbágy Vera szakmai vezető részletes előadása követett a projekt céljairól, vállalt indikátorairól, az elvégzett tevékenységekről és közösen elért eredményeiről. A műhelymunkát a Varadinum Egyesület képviselőjeként Dr. Kormányos László nagyváradi történész előadása zárta, aki Szent László életét, emlékét és szerepét Szent László tegnap, ma és holnap – nagyváradi kitekintő című előadásában mutatta be.
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink