NEA-NO-13-SZ-0233 - A Hierotheosz Egyesület szakmai programjainak támogatása 2013. évre

NEA-NO-13-SZ-0233 - A Hierotheosz Egyesület szakmai programjainak támogatása 2013. évre

2014 január 01

A Hierotheosz Egyesület vállalása ebben a projektben az volt, hogy a kárpát-medencei görögkatolikus közösségi hálót erősíti meg, azt a közösségi bázist, ami a Magyar Görögkatolikus Egyház körül kialakult. Az Egyesület ezen rendezvényekkel is ahhoz, a vállalt missziójához járult hozzá, hogy kialakuljon az Egyesület bázisán egy olyan közéleti – társadalmi párbeszéd a görögkatolikus közösség és a társadalmi – közéleti szereplők között, amely erősíti a görögkatolikus közösség önbecsülését Magyarországon és a Kárpát-medence más tájain is, erősíti a görögkatolikus hagyományok – egyháztörténet ismertségét, a nemzeti összetartozás érzését és túlmutat az egyházi-liturgikus élet határain, így jobban fel tudja vállalni egy alulról jövő civil szervezet. Alapvetően azt a filozófiát próbáltuk ezen rendezvényeinkkel megjeleníteni, hogy minél több kis közösségbe vigyünk un. Hierotheosz Esteket, mely a kultúrától a sportig a Partiumtól a Bodrogközig tematikusan és programjában, valamint helyszíneiben is sok mindent felölelt. Ilyen eseményünk valósult meg Máriapócson, Nyíregyházán, Hajdúdorogon, Szatmárnémetiben. Az Egyesület nagy figyelmet szentelt a nemzetközi egyházközségek találkozója rendezvénysorozatba való bekapcsolódásba, ezért az Egyházközségek Kollokviumán Máltán az Egyesület delegációja is részt vett a pályázat keretében, ezzel is az volt a célunk, hogy a görögkatolikus világiak be tudjanak kapcsolódni ebbe a nemzetközi egyházi találkozóba. A kereszténység és európaiság, kereszténység és az Európai Unió, kultúra és kereszténység is jelentős téma volt a konferencia alapgondolata mellett, hiszen Európa rekatolizációjáról hallhattunk előadásokat és cserélhettünk eszmét a csoportos megbeszéléseken. Európának Málta természeti, vallási, kultúrtörténeti tárháza. Megismerhettük a máltaiak egyházi és népszokásait, történelmének legfontosabb eseményeit mindezt a csodálatos, tengerrel körülvett mediterrán tájban. Jó érzéssel és büszkeséggel hallgattuk az EU-egyházi bizottságának képviselőjétől, hogy előadásában méltatta és példaértékűnek nevezte az új magyar alkotmányt. A további programok emellett, melyek megvalósultak a következőek: - a görögkatolikus egyházközségi búcsúk, templomszentelés támogatása (Anarcs, Ura, Téglás, Nyíregyháza-Kertváros) - Görkapocs Fesztiválon Levente Péter előadása és az Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat fiataljainak egyszeri étkezésének biztosítása - "Isten Pénze" előadás támogatása a Damaszkuszi Szent János Önképző Kör részére - Szent Efrém Napok Nyíregyházán - Sportdélután és családi találkozó Szatmárnémetiben Hierotheosz est keretein belül: - Lautitia Gyermekkar és Lautitia Ifjúsági Vegyeskar meghívása Hajdúdorogra - Máriapócson vendéglátás - Mészáros János Elek koncertje Hajdúdorogon - Görögkatolikus Farsangi Bálon a Bürkös Zenekar fellépése táncházzal egybekötve, majd egy fogadás A rendezvényekről a térségi megyei média valamint a görögkatolikus sajtó, a MT1 és a Duna Tv tudósított. A rendezvénynek terjesztése helyi meghívókkal és a világhálóban, sajtóban, egyesületi honlapon történt, hírlevélben, emailben történt. A közvetlen terméke az a közösségi megelégedés és szerveződés, ami ezekből a rendezvényekből kinő. A Nemzeti Együttműködési Alap hazai szakmai programunkat 2 522 520 Ft-tal támogatta.

Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink