Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi pátriárka felhívása az imádságra és böjtre a békéért

Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi pátriárka felhívása az imádságra és böjtre a békéért

2023 október 18

Máriapócs testvértelepülése Beit Jala, ezért mi is aggodalommal figyeljük a Szentföldöm történő eseményeket és békét kívánunk minden jóakaratú embernek, ezért is tesszük közzé Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi pátriárka felhívását teljes terjedelemben. Mindenkit arra buzdítunk, amikor lehetősége van kapcsolódjon be az ezen szándékért felajánlott böjtbe, imádságba.

Kedves testvéreim és nővéreim,

az Úr valóban adja meg nekünk az Ő békéjét!

 

Hatalmas a fájdalom és a döbbenet a történtek miatt. Ismét politikai és katonai válság közepette találjuk magunkat. Hirtelen egy eddig soha nem tapasztalt erőszak tengerébe taszítottak minket. A gyűlölet, amelyet sajnos már túl hosszú ideje tapasztalunk, még inkább fokozódni fog, és az ebből következő erőszakspirál majd még nagyobb pusztítást okoz. Úgy tűnik, hogy minden a halálról beszél.

 

Mégis, ebben a fájdalmas és megdöbbentő időben mi nem akarunk tehetetlenek maradni. Nem hagyhatjuk, hogy a halál és fullánkja (1Kor 15,55) legyen az egyetlen szó, amit hallunk.

 

Ezért érezzük a szükségét annak, hogy imádkozzunk, és szívünket az Atyaisten felé fordítsuk. Csak úgy tudunk erőt és nyugalmat meríteni, hogy elviseljük ezeket a nehéz időket, ha imádságban könyörögve Őhozzá fordulunk, hogy e gyötrelmek közepette Istenhez kiáltsunk és esedezzünk.

 

A Szentföld összes ordináriusa nevében minden plébániát és szerzetesközösséget egynapos böjtre és imádságra hívok a békéért és kiengesztelődésért.

 

Arra kérünk mindenkit, hogy október 17-én kedden böjtöljön, önmegtartóztatást gyakoroljon és imádkozzon. Szervezzünk imaórákat szentségimádással, és a rózsafüzér imádkozásával forduljunk a Boldogságos Szűz Máriához. Bár valószínűleg egyházmegyéink több részén a körülmények nem teszik lehetővé a nagyobb összejöveteleket, azonban lehetséges egyszerű és komoly közös imádságos perceket szervezni a plébániákon, szerzetesközösségekben és családokban.

 

Ez az a mód, ahogyan mi mindannyian összegyűlünk minden [nehézség] ellenére, és egyesülünk az imádságban, hogy az Atyaisten elé terjesszük a békéért, igazságért és kiengesztelődésért való szomjúságunkat.

 

Őszinte imádsággal mindenkiért:

 

✠Pierbattista Pizzaballa bíboros,

jeruzsálemi latin patriárka,

a Szentföldi Katolikus Ordináriusok Közgyűlésének (ACOHL) elnöke

Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink