SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018 április 24
„Örökség ami összeköt-szent lászló emlékezete közép-európában című projekt bemutatása” Kedvezményezett: Hierotheosz Egyesület Támogatási összeg: 50.000.000,- Ft Támogatás intenzitása: 100% A projekt megvalósítási időszaka: 2018. február 1. - 2020. január 31. A projekt célja kulturális civil szervezetek, önkormányzatok és intézmények között a hálózati együttműködés erősítése, a közép-európai kulturális örökségünk megóvása és ápolása, valamint a tapasztalatcsere erősítése érdekében. Mindezt Szent László király öröksége köré építve, akinek mind a személye, mind az öröksége és emlékezete összeköti Közép-Európa országait és a Kárpát-medence magyar közösségeit. A főpályázó Hierotheosz Egyesület, valamint a konzorciumi partner, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat az elmúlt években célul tűzte ki a határon átnyúló együttműködések elmélyítését, a kapcsolattartást hazai és határon túli civil szervezettekkel, valamint a helyi és regionális identitás erősítését, a történelmi és kulturális örökség megőrzését. Jelen projekt célja az, hogy az együttműködések helyi jellegét megtartva egy olyan közép-európai kulturális tapasztalatcserére és folyamatos együttműködésre alapuló hálózatot hozzunk létre, amelyhez csatlakoztak felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és délvidéki, illetve természetesen hazai települések és szervezetek is, a csatlakozás lehetősége továbbra is fenn áll. Ennek a hálózatnak az alapja a közös identitás és a közös hagyomány, aminek betöltésére kifejezetten alkalmas Szent László királyunk emléke. Ez az alap, amelyre a közös Szent László-i hagyományra épülő hálózat támaszkodik megfelelő arra, hogy biztosítsa az együttműködést a projekt lezárulta után is. Együttműködő partnerek: - Iskola Alapítvány - Rovás Egyesület - Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség - Dunatáj Egyesület - Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület - Varadinum Alapítvány A projekt keretében Szent László történelmi személyiségének felhasználásával egy, a közép-európai térséget és benne a kárpát-medencei magyarságot összekötő örökség-útvonal kialakítása a célunk. Az útvonal magába foglalja az épített örökséget, a mondavilághoz kapcsolódó helyszíneket, természeti értékeket és Szent László nevéhez kapcsolódó településeket, nevezetes helyszíneket. A projekt indokoltsága: Hiányos a tudásunk a magyarországi és a kárpát-medencei települések történelmével, illetve történelmi személyek helyszínhez kapcsolódásával, ezen hiányosság pótlásával kívánunk foglalkozni jelen esetben Szent László királyhoz kapcsolódóan. Elsődleges cél az együttműködés megteremtése és fejlesztése, az összetartozás érzésének kialakítása a Kárpát-medence szerte magyar nyelvterületeten levő települések között, hogy ezek a helyszínek együtt, a közös munka keretein belül népszerűsítsék a településeket. A közös kutatómunka eredményeképpen a kutatásról szóló szakmai ismertető anyagot tartalmazó színvonalas kiadvány megjelentetése a cél a projekt végén. Közvetve a projekt a társadalmi felzárkóztatásra is hatással van, mert az örökség-út mentén kialakuló szolgáltatások működtetése által munkahelyeket teremtenek és piacot biztosítanak a helyi termékeknek. A projekt segítségével további 15 magyarországi és 15 erdélyi helyszínt vennénk fel a létezők mellé a Szent László útra. Ezek főként Szatmár, Bihar, Hargita, Kovászna megyékből kerülnének ki, valamint elindul a projekt kiterjesztése Kárpátalja és a Vajdaság irányába is. Szintén fontos eleme a projektnek az együttműködés határon túli magyar szervezetekkel, illetve a projekt programjainak határon átívelő megvalósítása. A megvalósítási időszakban magyarországi és külföldi helyszíneken összesen 12 műhelymunka, 8 tanulmányút, 2 képzés, 7 konferencia, illetve 7 vándorkiállítás kerül megrendezésre. Projekthonlap: www.lovagkiraly.org Kapcsolattartó: Obbágy Vera szakmai vezető Mobil: 0670/504 1237 Email: obbagy.vera@szszbmo.hu
Hierotheosz egyesület
Hírlevél feliratkozás
Regisztráljon hírlevelünkre!
Magyarország címere
Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század forulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.
Hierotheosz Egyesület
Támogatóink